GRUPA KOVAX Sp. z o. o
41-200 Sosnowiec, ul. Sadowa 10
Adres do korespondencji:

41-200 Sosnowiec ul. 1 maja 18/5,
e- mail: biuro@grupakovax.pl
NIP: 644-356-49-86